Joana Alves Dias

Knuten till universitetet, Registered Dietitian - BSc, Master in Public Health - MPH, Master in Management - MSc, PhD

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Joana Alves Dias är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap