Foto av Joanna Doona Pelle Kronhamn

Joanna Doona

Universitetslektor, biträdande, Filosofie doktor

Personlig profil

Forskning

Mina forskningsintressen kulturellt medborgarskap, specifikt i relation till satir och humor och populärkulturens publiker. För närvarande arbetar jag med ett projekt finansierat av Wahlgrenska stiftelsen, som rör public service-satirens publik, samt med ett pilotprojekt som rör memes om Sveriges eventuella medlemskap i NATO på Reddit, i samarbete med Tommy Bruhn, Köpenhamns universitet.

Min avhandling Political comedy engagement: genre work, political identity and cultural citizenship vann 2017 pris för bästa doktorsavhandling publicerad i Sverige i fältet medie- och kommunikationsvetenskap (perioden 2015-2016). Den finns nu utgiven i omarbetad form (riktad till studenter och en intresserad allmänhet) med namnet Det politiska skrattet: Satir och medborgarskap (Studentlitteratur, 2022).

Undervisning

Jag undervisar på grund- och avancerad nivå. För närvarande är jag kursansvarig lärare på två delkurser på grundkursen i medie- och kommunikationsvetenskap: Introduktion till medier, kommunikation och interaktion (7,5 hp) samt Medier, kommunikation och social förändring (7,5 hp), och en delkurs på fortsättningskursen i samma ämne: Opinionsbildning: aktörer, strategier och praktiker. Utöver detta handleder jag två doktorander (en i medie- och kommunikationsvetenskap och en i filmvetenskap), och undervisar på masterkursen Media and Political Engagement (15 hp).

Samverkan

Jag deltar ofta i mediala och offentliga sammanhang som expert rörande frågor relaterade till min forskning: frågor om satiren och dess roll i samhället, specifikt i relation till medborgarskap, deltagande och offentlighet.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Medie- och kommunikationsvetenskap
 • Medievetenskap
 • Kommunikationsvetenskap

Fria nyckelord

 • publikstudier
 • humorstudier
 • politisk kommunikation
 • kulturanalys
 • politisk kultur
 • meme
 • LSSMC: Qualitative Methods Lab
 • LSSMC: Methods

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Joanna Doona är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren