Foto av Joanna Doona

Joanna Doona

Universitetslektor, Biträdande, Filosofie doktor, Ställföreträdande prefekt

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mina forskningsintressen kulturellt medborgarskap, specifikt i relation till satir och humor och populärkulturens publiker. För närvarande arbetar jag med ett projekt finansierat av Wahlgrenska stiftelsen, som rör public service-satirens publik, samt med ett pilotprojekt som rör memes om Sveriges eventuella medlemskap i NATO på Reddit, i samarbete med Tommy Bruhn, Köpenhamns universitet.

Min avhandling Political comedy engagement: genre work, political identity and cultural citizenship vann 2017 pris för bästa doktorsavhandling publicerad i Sverige i fältet medie- och kommunikationsvetenskap (perioden 2015-2016). Den finns nu utgiven i omarbetad form (riktad till studenter och en intresserad allmänhet) med namnet Det politiska skrattet: Satir och medborgarskap (Studentlitteratur, 2022).

Undervisning

Jag undervisar på grund- och avancerad nivå. För närvarande är jag kursansvarig lärare på två delkurser på grundkursen i medie- och kommunikationsvetenskap: Introduktion till medier, kommunikation och interaktion (7,5 hp) samt Medier, kommunikation och social förändring (7,5 hp), och en delkurs på fortsättningskursen i samma ämne: Opinionsbildning: aktörer, strategier och praktiker. Utöver detta handleder jag två doktorander (en i medie- och kommunikationsvetenskap och en i filmvetenskap), och undervisar på masterkursen Media and Political Engagement (15 hp).

Samverkan

Jag deltar ofta i mediala och offentliga sammanhang som expert rörande frågor relaterade till min forskning: frågor om satiren och dess roll i samhället, specifikt i relation till medborgarskap, deltagande och offentlighet.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medie- och kommunikationsvetenskap
  • Medievetenskap
  • Kommunikationsvetenskap

Nyckelord

  • Audience studies
  • Humour studies
  • Political communication
  • Cultural studies
  • Political culture

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Joanna Doona är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren