Foto av Joanna Hlebowicz

Joanna Hlebowicz

Knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Biträdande överläkare, Docent och Lektor i kardiologi med inriktning medfödda hjärtfel , Kliniken för hjärtsvikt och klaffsjukdom, SUS, Lund.

Forskning

Årligen föds ca 1000 barn med hjärtfel. Hjärtfel hos barn utgör en viktig patientgrupp med risk för tidig död. Modern behandling har dramatiskt förbättrat överlevnaden, samtidigt finns en risk för komplikationer, både tidigt och sent. Vuxna med medfödda hjärtfel är en ganska ny specialitet inom vuxenkardiologin. Det är en helt ny och starkt växande patientgrupp som kräver särskilda kunskaper och avvägningar för omhändertagande och behandling.  

Medfödda hjärtfel påverkar val av yrke, familjebildning och aktivitetsnivå på fritiden. Frågor om ärftlighet och graviditet är vanliga. Graviditet och förlossning innebär en stor påfrestning för kvinnan och kvinnans kropp. Våra mål är:

Förbättra vården för patienter med medfödda hjärtfel samt förhindra insjuknandet i och död på grund av komplikationer. Våra studier kan tjäna som stöd vid framtagande av nationella riktlinjer för omhändertagande och behandling av patienter med medfödda hjärtfel.

Genom att identifiera grundläggande orsaker bakom hjärtinfarkt eller slaganfall kan tillstånden förutsägas och förebyggas tidigt i ett längre perspektiv. 

Våra patienter med medfödda hjärtfel har både ökad risk för tromboser och ökad blödningsrisk med rubbningar i blodkoagulering. För att ge våra patienter med medfödda hjärtfel så optimal läkemedelsbehandling som möjligt behöver vi riskstratifiera våra patienter för blödningar och tromboser.

För att ge god vård behövs kännedom om patienternas egna upplevelser (PROMs) och erfarenheter (PREMs). Dessutom måste sjukvården kunna identifiera personer som löper ökad risk för att drabbas av komplikationer, kanske genom att identifiera ”skörhet”, sk. ”frailty”. Förhoppningsvis kan studien ligga som grund för kommande behandlingsriktlinjer och rehabiliteringsprogram.

Det är relativt vanligt att kvinnor med medfödda hjärtfel inte genomgår en graviditet på grund av sitt hjärtfel. Genom mer kunskap inom ett nytt och relativt outforskat område kan vården förbättras och det kan bli möjligt för dessa kvinnor att kunna föda barn om de önskar, utan att behöva undvika detta på grund av sin kroniska funktionsnedsättning. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Klinisk medicin
 • Kardiologi

Fria nyckelord

 • Åderförkalkning
 • Ateroskleros
 • Plack
 • Biomarkörer
 • Medfödda hjärtfel
 • Stroke
 • Hjärt-kärlsjukdom
 • Graviditet
 • Graviditetsrelaterad hälsa
 • Livskvalité
 • Koagulation

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Joanna Hlebowicz är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren