Inget foto av Joaquin Pardo

Joaquin Pardo

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Joaquin Pardo är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Neuroscience