Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Joel W. Abdelmoez är doktorand i jämförande politik i Mellanöstern, och forskar om feministisk aktivism, genuspolitik och transnationalism, med särskilt fokus på Egypten, Tunisien och Saudiarabien. Han är före detta adjunkt och studierektor för Mellanösternstudier vid Stockholms universitet. Han har en kandidatexamen och masterexamen i Mellanösternstudier från Stockholms universitet samt en masterexamen i genusvetenskap från University of Cambridge.

Joels forskning handlar om proteströrelser och feministisk aktivism i nutida mellanöstern. Genom att kombinera feministisk politisk teori och teorier om sociala rörelser med performancestudier, studerar Joel performance och performativitet inom feministisk aktivism, samt transnationell feminism och internationellt solidaritetsarbete. Hans forskning handlar också om skärpunkten mellan genuspolitik och medierepresentation, både i termer av nyhetsmedier, sociala medier och populärkultur, och han har tidigare publicerat om HBTQ+ organisationer i mellanöstern, militär maskulinitet i egyptiska medier, och om populära nationalistiska "operetter" i Egypten.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Statsvetenskap
 • Genusstudier
 • Tvärvetenskapliga studier

Fria nyckelord

 • Mellanösternstudier
 • Feministisk aktivism
 • genuspolitik
 • queer teori
 • maskuliniteter
 • contentious politics
 • mediastudier
 • performance studies
 • performativitet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Joel Abdelmoez är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren