Personlig profil

Forskning

Min nuvarande forskningsinriktning är centrerad framförallt kring min doktorsavhandling som undersöker retorisk (o)ordning i evangeliet enligt Markus (Nya testamentet), Jesu död i Mk 15:6-39 och begreppet händelse utifrån "The Logic of Sense" (1969) av filosofen Gilles Deleuze. Andra intressen inkluderar politiska teologin och retoriken hos Malcolm X, skärningspunkten mellan nutida religion, teologi och podcasting, kristendomen i Indien, samt tidig kristendom och andra templets judendom.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Joel Kuhlin är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren