Foto av Joel Svensson

Joel Svensson

Knuten till universitetet, PhD-student, Medical doctor

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Joel Svensson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Agrikultur & biologi