Foto av Joel Svensson

Joel Svensson

Knuten till universitetet, Medicine doktor, Specialistläkare Klinisk kemi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Joel Svensson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Agrikultur & biologi