Foto av Johan Agorelius

Johan Agorelius

Phd - Neurofysiologi, Knuten till universitetet

Personlig profil

Forskning

Development of flexible neural probes for chronic stability

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Elektroteknik och elektronik
  • Materialteknik
  • Nanoteknik
  • Medicinteknik
  • Immunologi

Fria nyckelord

  • Brain Machinte Interface, Neurophysiology, Neuroscience, Neural Interfaces, 2-photon microscopy, elektrophysiology, flexible neural probes

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren