Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning fokuserar på ledarskap och styrning i professionsorganisationer. Jag arbetar med frågor om ledarskap i komplexa hierarkier; makt och frågor om ledarskapets ontologi; professionaliseringsprocesser i organisationer; samt vilken roll  institutionella logiker spelar i organiseringens vardag. 

Jag har också intresserat mig för akademiskt skrivande och har skrivit en handbok för nybörjarstudenter (Skriva uppsats med kvalitativ metod; Stockholm: Liber), och 2019 publicerade jag boken Problemformulering (Lund, Studentlitteratur). Under 2020 kom min och Tommy Jensens grundbok Organisation i ny reviderad upplaga och dessutom kom antologin Om undran inför företagsekonomin (red. Johan Alvehus och Daniel Ericsson).

 

Jag är chefsredaktör för tidskriften Organisation & Samhälle och redaktör för bokserien Insikt.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Johan Alvehus är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren