Foto av Johan Appelgren

Johan Appelgren

Knuten till universitetet

Personlig profil

Forskning

Jag är doktorand vid Institutionen för astronomi och teoretisk fysik. I mitt doktorand projekt undersöker jag hur protoplanetära skivor bildas och utvecklas. Mitt fokus är på hur dessa skivor töms på stoft. Mina forskningsintressen är hur protoplanetära skivor bildas och utvecklas, samt hur planeter och planetsystem bildas och utvecklas.

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Johan Appelgren är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren