Foto av Johan Appelgren

Johan Appelgren

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Johan Appelgren är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Physics

Earth and Planetary Sciences