Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Johan Bentzer är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Agricultural and Biological Sciences

Immunology and Microbiology