Johan Bergström

Universitetslektor, Docent, Prefekt, Trafikflyghögskolan

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag jobbar som docent och universitetslektor på Lunds universitets avdelning för Riskhantering och Samhällssäkerhet, samt prefekt vid institutionen Trafikflyghögskolan. Jag bedriver forskning, undervisning och handledning inom riskhanteringsområdet såväl i ett samhällsperspektiv som ett organsiationsperspektiv. 

Min egen forskning har under de senaste åren främst kretsat kring begreppet resiliens; från början ur ett organisationsperspektiv men senare också ur ett samhällsperspektiv.

Som programansvarig för Lunds universitets magisterprogram i mänskliga faktorer och systemsäkerhet har jag förmånen att få interagera med erfarna studenter från hela världen vilka representerar högriskindustrier såsom flyg, sjöfart, sjukvård, energiproduktion, polis, militär och till och med webb-operations.

Jag ger många föreläsningar som extern föreläsare och publicerar slides på min personliga hemsida: http://www.jbsafety.se

Nyckelord

  • Safety
  • Risk
  • Resilience
  • Complexity
  • human factors
  • safety management

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Johan Bergström är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren