Foto av Johan Berlin

Johan Berlin

Knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Yrkesarbete

Jag är verksam på halvtid som legitimerad psykolog på Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö, och på halvtid som samverkansdoktorand vid Institutionen för Kliniska Vetenskaper vid Lunds universitet samt affilierad till Centrum för Etik, Juridik och Mental Hälsa (CELAM) vid Göteborgs universitet.

I mitt kliniska arbete har jag kommit att fokusera på riskbedömningar av personer med allvarlig psykisk ohälsa som begått vålds- och sexualbrott. Jag arbetar även med utbildande och handledande uppdrag främst knutna till riskbedömning och riskhantering.

Forskning

Mitt avhandlingsarbete kretsar kring bedömning av våld och aggression hos individer inom forensiska sammanhang. Vidare kommer jag inom ramen för min avhandling att utvärdera en metod för strukturerade hantering av våldrisk i en inneliggande rättspsykiatrisk vårdkontext, där fokus ligger på att stärka delaktighet i riskhanteringsprocessen hos de patienter som vårdas under LRV.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Psykiatri

Fria nyckelord

  • Rättspsykiatri

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Johan Berlin är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren