Foto av Johan Bertlett

Johan Bertlett

Universitetslektor, adjungerad

Personlig profil

Forskning

Johan Bertlett är fil.dr i psykologi och arbetar deltid som universitetslektor vid avdelningen för arbets- och organisationspsykologi, Institutionen för psykologi, Lunds universitet. Där undervisar han i ledarskap, medarbetarskap och konsultationsmetodik för att arbeta med ledarskaps-, medarbetarskaps- och grupputveckling. Därtill arbetar han som ledarskaps- och organisationskonsult.

Bertletts forskningsområde är ledar- och ledarskapsutveckling:

  • likheter och skillnader mellan dessa processer
  • önskade utfall som dessa processer kan leda till
  • metodval kopplat till ledar- respektive ledarskapsutveckling
  • hur ledar- och ledarskapsutveckling förhåller sig till medarbetarskapsutveckling och medarbetarnas deltagande i verksamhet.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Tillämpad psykologi

Fria nyckelord

  • Ledarskapsutveckling
  • Management consulting

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Johan Bertlett är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler