Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Stability and Robustness of Dynamical Systems Controlled by Neural Network Controllers.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Reglerteknik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Johan Grönqvist är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren