Foto av Johan Gren

Johan Gren

Koordinator

Personlig profil

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Geovetenskap och miljövetenskap

Fria nyckelord

  • Paleontologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Johan Gren är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren