Inget foto av Johan Gustafson

Johan Gustafson

Universitetslektor

Personlig profil

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Acceleratorfysik och instrumentering
  • Den kondenserade materiens fysik
  • Fysikalisk kemi

Fria nyckelord

  • Surface science
  • X-ray diffraction
  • X-ray Spectroscopy
  • Catalysis

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Johan Gustafson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren