Foto av Johan Hollander

Johan Hollander

Forskare

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är marinbiolog och använder främst marina mollusker som modellorganism. I min forskning studerar jag artbildning, som är uppkomsten av nya arter och den process som bidrar till biologisk mångfald.

Forskning på artbildning studerar förlopp och mekanismer i naturen som bryter upp en homogen grupp av individer, till två eller flera grupper som är reproduktivt isolerade från varandra. För närvarande fokuserar min huvudsakliga forskning på två mekanismer som driver reproduktiv isolering: reinforcement och skillnader mellan hanars könsorgan. Hanens genitalier skiljer sig ofta överdrivet mycket mellan arter och framförallt mellan närstående arter. Man kan ställa sig frågan varför hanens genitalier ser så olika ut? Framförallt skulle genitalier som skiljer sig mellan närstående arter kunna fungera som en mekanism som förhindrar ogynnsam hybridisering. Hitintills har denna teori inte kunnat bekräftas, men nyligen har jag i min forskning bekräftat att hanar av närstående arter från en familj av marina snäckor visar på större mångfald i genitalier när de riskerar hybridisering, än när de lever geografiskt isolerat från varandra. Denna process kallas reinforcement. Följaktligen finns det ett starkt samband mellan evolution av hanars genitalier och graden av geografisk isolering där strukturen hos hanars könsorgan bidrar till evolution av en reproduktionsbarriär. Däremot finns fortfarande en stor kunskapsbrist om vilka förutsättningar som gynnar evolution av reinforcement. Mitt vetenskapliga arbete strävar efter att testa väl definierade hypoteser som kan öka vår kunskap om artbildning och förståelsen hur evolution av reinforcement sker.

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Johan Hollander är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren