Foto av Johan Hultman

Johan Hultman

Professor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag forskar om frågor som rör hållbar utveckling i tjänstesamhället. Jag skriver om hur sociala och ekonomiska aspekter av hållbarhet relaterar till varandra, hur tjänster för hållbarhet kan utformas, hur lokala ekonomier kan utvecklas och hur forskning och politisk förändring kan samverka.

Jag och de kollegor jag arbetar med rör oss i olika världar som alla har det gemensamt att de är inbäddade i en politisk diskurs om hållbar utveckling genom ekonomisk tillväxt: småskaligt fiske, avfallshantering och landsbygdsutveckling. Vi vill diskutera alternativ till den ekonomiska logiken för att värdera den hållbara utvecklingens olika dimensioner.

Forskningsprojekt

Nature, culture, tourism and rural development in Scania, 2006-2008. Financed by Sparbanksstiftelsen Skåne.

Organization of Critical Infrastructural Services, 2010-2013. Financed by VINNOVA.

The Price of Commercial Friendship, 2010-2012. Financed by The Swedish Research Council (VR).

SoundFish, 2010-2013. Financed by FORMAS.

Doing Sustainability Through Markets? Coastal Communities and Economies Embedded in Place, 2013-2016. Financed by FORMAS.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap
  • Social och ekonomisk geografi
  • Kulturgeografi

Nyckelord

  • social science environmental research
  • resource management
  • qualitative methods

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Johan Hultman är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren