Foto av Johan Jönsson

Johan Jönsson

Doktorand

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning handlar om fördjupade utforskningar av att ’styra sjukvård med siffror’. Genom att tillämpa ett kvalitativt tillvägagångssätt på mikronivå utforskar jag vardagsarbete och interaktioner kopplat till siffror inom sjukvården. Dessutom följer och skärskådar jag särskilt framträdande, potenta och intressanta siffror. Mitt mål är att bidra med ökad förståelse av några av de mysterier, spänningar och paradoxer som genomsyrar siffror i vården. Därmed kan jag bidra med idéer för mer meningsfulla sätt att arbeta med siffror som främjar en förhöjd vårdkvalitet.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Johan Jönsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler