Personlig profil

Forskning

Our lab is interested in transposable elements and how these viral-like sequences influence human brain evolution, neurodegenerative diseases, brain tumors and ageing. Our expertise includes human stem cell cultures, viral vectors, gene editing, cellular reprogramming and bioinformatical analysis of transposons.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Neurovetenskaper

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Johan Jakobsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren