Foto av Johan Kappelin

Johan Kappelin

Knuten till universitetet, Specialistläkare

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Johan Kappelin är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry