Foto av Johan Karlsson Wallman

Johan Karlsson Wallman

Knuten till universitetet, MD, PhD

Personlig profil

Forskning

I defended my PhD-thesis at the Faculty of Medicine, Lund University, on the subject ” Health economics and its measures in rheumatoid arthritis” during December 2014. Research interests encompass rheumatoid arthritis, psoriatic arthritis and spondyloarthritis and focus on treatment outcomes, long-term disease outcomes, outcomes assessment, and health economics.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Reumatologi och inflammation

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Johan Karlsson Wallman är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren