Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

My research focuses on sparse generalized linear models, including computational and algorithmic methods with which they can be sped up.

Undervisning

I primarily teach an online course in data visualization, STAE04: Data Visualisation. I'm also a teaching assistant for some of the bachelor-level courses at the department.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sannolikhetsteori och statistik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Johan Larsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren