Foto av Johan Lindgren

Johan Lindgren

Universitetslektor

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Johan Lindgren är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Medicin och livsvetenskap

Agrikultur & biologi