Foto av Johan Lindström

Johan Lindström

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

My research focuses on the statistical methods for spatial data with a focus on climate and environmental applications. Most of the work uses Gaussian Markov Random Fields as components of Bayesian hierarchical models often using MCMC, EM or INLA for estimation. My main intradisciplinary focus is on computational methods for large models and datasets.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
 • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Sannolikhetsteori och statistik
 • Klimatforskning
 • Miljövetenskap

Fria nyckelord

 • Spatial statistik
 • Gaussian Markov Random Fields
 • Simuleringsbaserad inferens
 • Beräkningsstatistik
 • Bayesianska hierarkiska modeller
 • Numerisk linjär algebra

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Johan Lindström är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren