Foto av Johan Mårtensson

Personlig profil

Forskning

I am interested in how the brain changes and adapts to learning. My work is predominately longitudinal and combines cognitive test batteries along with Magnetic Resonance Imaging. A continued theme and interest is brain change during language learning, with ongoing studies into the effects of game based intervention on children with reading difficulties and virtual reality based language learning in adults.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Psykologi (exklusive tillämpad psykologi)
  • Medicinsk bildbehandling

Fria nyckelord

  • MRI
  • plasticity
  • language
  • neuropsychology

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Johan Mårtensson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren