Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Include both experimental and theoretical work on: Intense laser–matter interaction; Strong field physics; Generation and application of attosecond pulses; Control of strong field processes using multi-color laser fields (XUV-visible or visible-visible), Free induction decay in the XUV

Samverkan

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Atom- och molekylfysik och optik

Nyckelord

  • lasers
  • High-order harmonic generation
  • Free electron lasers

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Johan Mauritsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren