Foto av Johan Rahm

Johan Rahm

Universitetslektor, biträdande

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

My research concerns human-environment interactions, with a special focus on sustainable urban mobility. Topics that I am interested in are  how different environmental characteristics, such as greenery and street lighting, affect how pedestrians and bicyclists experience their immediate environment and how they utilize pedestrian/bicyclist paths. I am also interested in how pedestrians and bicyclists more generally are affected by outdoor lighting, and its impact on perceptions of safety and mobility in urban areas during hours of darkness. Another aim of the research is to examine how new energy-efficient lighting solutions with various spectral distributions are perceived in terms of, for example, brightness and light quality, and what visual conditions they provide. Yet another part of my research is about how values and attitudes affect environment-related choices and behaviours, and how the physical environment may trigger certain goal-frames, that may play a role in consumption choices.

I am course director for TFRG30: e-Environmental Psychology and give lectures at courses given by the Sustainable Urban Design programme, SUDes and the Lund University Agenda 2030 Research School.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Psykologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Johan Rahm är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren