Foto av Johan Sandberg

Johan Sandberg

Universitetslektor, Docent

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

  • Socialpolitiska Transformationer
  • Politisk Ekonomi
  • Ekonomisk Sociologi
  • Socio-ekonomisk Utveckling
  • Policy och Institutioner
  • Global Styrning och Internationella Relationer
  • Internationell Migration

Pågående Forskning

Pågående forskning inkluderar avslutning av ett fem-årigt projekt om villkorade barnbidrag (conditional cash transfers) och ett nyligen påbörjat forskningsprojekt om nutida socialpolitiska transformationer mot aktiv socialpolitik eller sociala investeringar i Europa och Latin Amerika. Projektet om villkorade barnbidrag i Latin Amerika har hittills resulterat i publicerade artiklar i internationella, peer-review tidskrifter baserade på fältstudier i Uruguay och Guatemala. Dessa inkluderar ‘Conditional Cash Transfers and Social Mobility: The role of asymmetric structures and segmentation processes’ (Development and Change, 2012); ‘Between Poor Relief and Human Capital: Paradoxes in hybrid social assistance’ (Social Policy & Administration, 2015); ‘Politicisation of Conditional Cash Transfers: The case of Guatemala’ (Development Policy Review, 2015); and 'Evidence-based Policymaking? Revisiting the "Known", the Assumed and the Promoted in New Social Development Policy' (Journal of Poverty Alleviation and International Development, 2015).

Projektet om socialpolitiska transformationer fokuserar på komparativa analyser av policy interventioner riktade mot barn och unga (early childhood education and care) i Europa och Latin Amerika. Första delen av projektet utgörs av en systematisk analys av interventioner i Chile, Colombia, Mexico och Uruguay under perioden 2004-2014. Projektet genomförs under 2015-2016 på ett Visiting Research Fellowship på Princeton University, finansierat av ett postdoktorsstipendium från Wenner-Gren Stiftelserna.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sociologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Johan Sandberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren