Foto av Johan Stenfeldt

Johan Stenfeldt

Docent, Knuten till universitetet

Personlig profil

Forskning

En sammanhållande tematik i min forskning är politiska idéer; hur gränser mellan ideologier formas och förflyttas, hur historiska aktörer korsar och förflyttar gränserna, och hur historiska erfarenheter görs brukbara i den politiska idédebatten.

Kring dessa teman har jag hittills skrivit tre böcker. I min avhandling Dystopiernas seger studerade jag argumentationsmönster i svensk idédebatt under efterkrigstiden. Särskilt fokus lades vid den roll erfarenheterna av tysk nazism och sovjetisk kommunism spelat i den offentliga åsiktsbildningen i Sverige. För min avhandling tilldelades jag Westrupska priset av Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet. Min andra bok, Renegater, handlade om två politiska ledare under mellankrigstiden, Nils Flyg och Sven Olov Lindholm. De kom under sina respektive liv att genomgå en spegelvänd ideologisk utveckling, Flyg från kommunism till nazism och Lindholm från nazism till kommunism, och jag skrev om dessa en jämförande idébiografi. I En global ideologihistoria, utgiven 2023, studerar jag ideologiska förändringsprocesser i Europa, men också i det muslimska kulturområdet, samt Indien och Kina under fyra årtusenden.

I mitt pågående projekt studerar jag det demokratiska systemets gränser och gråzoner genom en studie av verksamhetskultur i underrättelse- och säkerhetstjänst. Den centrala frågan är hur man här hanterat spänningen mellan författningsskyddande mål och författningsvidriga medel i verksamheter som skyddas av sekretess och som fullt ut är svåra att reglera i lag. Projektet finansieras av Torsten Söderbergs stiftelse och löper 2023-2025.     

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Johan Stenfeldt är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler