Inget foto av Johan Svensson

Johan Svensson

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Johan Svensson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap