Foto av Johan Törnebrant

Johan Törnebrant

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Johan Törnebrant är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Immunology and Microbiology

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology