Foto av Johan Zetterberg

Johan Zetterberg

Universitetslektor

Personlig profil

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Fysik
  • Naturvetenskap
  • Atom- och molekylfysik och optik
  • Fysikalisk kemi
  • Annan fysik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Johan Zetterberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren