Inget foto av Johanna Akujärvi

Johanna Akujärvi

Forskare, Docent

Personlig profil

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora
  • Språk och litteratur

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Johanna Akujärvi är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren