Foto av Johanna Bergqvist Rydén

Johanna Bergqvist Rydén

Universitetsadjunkt

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är adjunkt i Högskolepedagogisk utveckling och disputerad inom Historisk arkeologi vid Lunds universitet.

Forskning inom fältet Högskolepedagogisk utveckling:

Sedan 2018 medverkar jag tillsammans med kollegorna E. Brodin (PL), Anders Sonesson och Marita Ljungqvist i projektet Images of educational practice and its educators in academia: Their power in Sweden through four higher educational reforms, som studerar bilden av lärare och undervisning i högre utbildning från 1976 och framåt.

Sedan 2015 bedriver jag tillsammans med kollegorna K. Mårtensson och T. Roxå ett projekt med syftet att studera hur ett policybeslut påverkar en praktik. Hur tas ett policybeslut emot av lärare vid en fakultet? Hur påverkar de yttre interna förutsättningarna hur beslutet tas emot och implementeras?

Urval av forskning inom fältet Historisk arkeologi:

I min avhandling behandlade jag ett brett arkeologisk material i form av såväl artefakter, för vilket jag gjort en inledande grundlig inventering, och miljöer som skriftliga källor och ikonografiskt material och anlägger ett brett kulturhistorisk perspektiv. Centrala problemområden i arbetet rör kroppsuppfattning och sjukdomssyn samt genusstyrda differenser inom dessa, bla i fromma miljöer; den skolastiska medicinens inflytande på nordisk läkekonst, eller den möjliga begränsningen av detta inflytande; vilka olika typer av praktiker som var verksamma och professionaliseringsprocessen, diskuterad inte minst utifrån ett kunskapsöverföringsperspektiv. Arbetet publicerades huvudsakligen i en monografi, Läkare och läkande. Läkekonstens professionalisering i Sverige under medeltid och renässans (2013).

I projektet ”'När man är fråntagen allt.' Föremålen från koncentrationslägret Ravensbrück som motstånd, minne och identitet” studerade jag föremål, kläder och berättelser i intervjumaterial, vilka tillvaratogs från före detta koncentrationslägerfångar från Ravensbrück, vid deras ankomst till Malmö med de vita bussarna vid andra världskrigets slut. Projektet resulterade i en artikel i ett tematiskt nummer kring koncentrationslägers materialitet i International Journal of Historical Archaeology: When Bereaved of Everything: Concentration Camp of Ravensbrück as Expressions of Resistance, Memory, and Identity (2018)

 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 4 – God utbildning

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Utbildningsvetenskap
  • Arkeologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Johanna Bergqvist Rydén är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren