Inget foto av Johanna Broman

Johanna Broman

Knuten till universitetet, PhD student

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Johanna Broman är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren