Personlig profil

Forskning

My doctoral thesis concerns how background noise affects primary school children's perception, comprehension and memory of spoken language, and if there are factors which can explain why some children are more impaired by background noise than others. 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Johanna Carlie är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren