Inget foto av Johanna Elander

Johanna Elander

Knuten till universitetet, Otolaryngologist, Medical doctor

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Johanna Elander är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Nursing and Health Professions

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology