Personlig profil

Forskning

Mitt avhandlingsprojekt analyserar hur statliga medel och innovationspolitik påverkar innovationer i Sverige. Huvudfokus ligger frågan om offentlig innovationsverksamhet ligger i linje med landets miljömål.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia

Fria nyckelord

  • Innovation
  • sustainability

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Johanna Fink är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren