Inget foto av Johanna Holmgren

Johanna Holmgren

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Johanna Holmgren är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap