Inget foto av Johanna Lindbladh

Johanna Lindbladh

Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

Mina forskningsintressen omfattar framförallt minnets relation till narration och identitet, Bachtins teorier, den ryska 1800-talsromanen och rysk samtidslitteratur.

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Johanna Lindbladh är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler