Inget foto av Johanna Nagel

Johanna Nagel

Knuten till universitetet, Läkare

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Johanna Nagel är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Immunology and Microbiology

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Medicine and Dentistry