Personlig profil

Forskning

År 2017 erhöll jag en doktorsexamen i biomedicin (experimentell diabetesforskning) från Lunds universitet. Min avhandling hade titeln ”Salt-inducible kinases in adipose tissue” och fokuserade på att identifiera och beskriva uttryck, reglering och funktion av det AMPK-relaterade kinaset SIK2 i human fettvävnad och fettceller, i relation till fetma och insulinresistens.

Sedan 2018 är jag postdoktor i forskargruppen "Diabetes och epigenetik" vid Lunds universitets diabetescentrum. Mitt nuvarande forskningsprojekt fokuserar på att karaktärisera epigenetiska modifieringar i de insulinproducerande Langerhanska öarna (bukpottkörteln) på både bulk- och single cell-nivå, och att utforska den funktionella betydelsen av förändrade epigenetiska modifieringar för risken att utveckla typ 2 diabetes. Identifieringen av nya epigenetiska nätverk kommer på lång sikt att möjliggöra utvecklingen av nya strategier för behandling, diagnos och förebyggande av denna sjukdom.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Cell- och molekylärbiologi
 • Endokrinologi och diabetes

Fria nyckelord

 • diabetes
 • diabetes mellitus
 • typ 2 diabetes
 • fettväv
 • fettceller
 • bukspottkörtel
 • Langerhanska öar
 • beta-cell
 • epigenetik
 • histonmodifiering
 • kromatin
 • DNA
 • DNA-metylering
 • histon
 • metabolism
 • signalering
 • fosforylering
 • western blot
 • ChIP-sekvensering
 • antikroppar
 • fetma
 • insulinresistens
 • LUDC
 • Lunds universitets diabetescentrum

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Johanna Säll Sernevi är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren