Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Johanna Säll Sernevi är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Medicine and Dentistry

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science