Johanna Sörensen

Teknologie doktor, Civilingenjör i ekosystemteknik, Universitetslektor, Biträdande

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Studerar urbanhydrologiska processer, speciellt vid extrema regn. I min avhandling tittade på jag konsekvenserna vid skyfall i Malmö. Jag intresserar mig speciellt för hur blå-gröna lösningar (öppen dagvattenhantering) fungerar vid olika regn.

Undervisning

Jag ger föreläsningar och ibland övningar om urbanhydrologi, blå-grön infrastruktur och översvämningar i avdelningens kurser och externt. Vanligtvis handleder jag 2–3 exjobbsprojekt, ofta i samarbete med intresserade företag och VA-organisationer.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Vattenteknik

Nyckelord

  • Pluvial översvämning
  • Extremregn
  • Hållbara dagvattenlösningar
  • Blå-grön infrastruktur

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Johanna Sörensen är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren