Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är marinbiolog och doktorandstudent med ett särskilt intresse för marina däggdjur och deras beteende. Mina doktorandstudier fokuserar på tumlarens födosöksekologi och jaktbeteende. En stor del av min forskning sker i samarbete med Marinbiologisk Forskningscenter vid Syddansk Universitet och Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm.

Tumlarens födosöksekologi

Inom min forskning kring tumlarens födosöksekologi studerar jag dels temporala och rumsliga predator-byte interaktioner mellan tumlare och fisk, men även mer direkta beteendeinteraktioner mellan tumlare och fisk i jaktsituationer. Denna kunskap kan hjälpa oss att bättre förstå hur tumlare nyttjar sitt habitat och vilken roll tumlaren har i det ekologiska systemet. För att kunna besvara mina frågeställningar använder jag mig främst av passiv och aktiv akustisk datainsamling tillsammans med visuella observationer, bland annat med hjälp av drönare.

Forskningsintresse

Jag är särskilt intresserad av storskaliga ekologiska interaktioner och djurs beteende, med fokus på predator-byte interaktioner, socialt födosöksbeteende och kommunikation mellan individer av samma art. 

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Johanna Stedt är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren