Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är marinbiolog och doktorand med ett särskilt intresse för marina däggdjur och deras beteende.

Min forskning berör stora delar av tumlarens (Phocoena phocoena) grundläggande ekologi, såsom artens fördelning i tid och rum, interaktioner med omgivningen, diet, och beteende. Mina studier hjälper oss att bättre förstå tumlarens levnadsbehov, och hur tumlare nyttjar sitt habitat i tid och rum. Denna kunskap är viktig för att skydda tumlare från mänsklig påverkan och används som underlag i bevarandeåtgärder för tumlare. 

För att kunna besvara mina frågeställningar använder jag mig av en mängd olika metoder och tekniker för datainsamling, såsom akustisk datainsamling med hjälp av undervattensmikrofoner och visuella observationer med hjälp av drönare.

En stor del av min forskning sker i samarbete med Marinbiologisk Forskningscenter vid Syddansk Universitet. Jag har också ett nära samarbete med Naturhistoriska Riksmuseet (NRM), Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), svenska kustlänsstyrelser, och Havs- och vattenmyndigheten (HaV). 

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Johanna Stedt är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren