Inget foto av Johanna Sundgren

Johanna Sundgren

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Johanna Sundgren är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry